Õppekavad

  

  • T- kategooria koolitus
Teooriaõpe (50 tundi, tunni pikkus 45 min) Sõiduõpe (10 tundi)
- Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
- Masina ehitus
- Masina korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Liiklusohutus
- Liikluspsühholoogia
- Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad
- Masina käsitsemine
- Sõit liikluses
- Sõit erioludes

Koolitaja: Ain Allik


 
  • T- kategooria täiendkoolitus, kellel on B-kat. juhiload
 (teooriaõpe 25 tundi + sõiduõpe 5 tundi ( 6 tundi), vajadusel lisasõidutunnid)

Koolitaja: Ain Allik
 
 
  • Täiendkoolitus C, CE-kategoorialt T- kategooriale
sõiduõpe 5 tundi (vajadusel lisasõidutunnid 1 h)
T-kategooria juhilubade taastamine (vajadusel õppematerjalid)
Koolitaja: Ain Allik

 

  • T- kategooria korduseksami ettevalmistus
sõiduõpe 3 tundi (vajadusel lisasõidutunnid 1 h)
Koolitaja: Ain Allik
 
 
  • Ekskavaatorijuhtide koolitus (50 tundi)
- Mini-, laadur-, ratas-, roomikekskavaatori ehitus, kasutamine ja praktika objektil
- Ekskavaatori korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Kaevetööde ohutus
- Kaevetööde ohutus elektrivõrkude piirkonnas
- Geodeesia ja pinnased
- Esmaabi
- Seadusandlus kaevetöödel
Koolitajad: Marko Aigro, Ardu Ernits
 
 
  • Ekskavaatorijuhtide koolitus koos rataslaadurijuhi täiendkoolitusega
- Mini-, laadur-, ratas-, roomikekskavaatori ehitus, kasutamine ja praktika objektil
- Ekskavaatori korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Kaevetööde ohutus
- Kaevetööde ohutus elektrivõrkude piirkonnas
- Geodeesia ja pinnased
- Esmaabi
- Seadusandlus kaevetöödel

(10 tundi)
- Rataslaaduri ehitus, korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Rataslaaduritööde ohutus
- Rataslaaduri kasutamine ja praktika objektil
Koolitajad: Marko Aigro, Ardu Ernits
 
 
  • Buldooserijuhtide täiendkoolitus (30 tundi)
- Buldooseri ehitus, korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Buldooseritööde ohutus
- Buldooseri kasutamine ja praktika objektil

Koolitaja: Ardu Ernits
 
 
  • Esmaabi koolitus (16 tundi)
Koolitaja: Eva Lassen