Üldine ülesehitus

Auditoorne õpe

Kursuse algus- ja lõpukuupäev määratakse vastavalt koolituse mahule ja kirjutatakse ka avaldusele. Alguskuupäev on kuupäev millest alates autokool õpilase andmed elektrooniliselt sisestab Maanteeameti vastavasse süsteemi, seega selleks kuupäevaks peab õpilane vastama autokooli vastuvõtu tingimustele. Kursuste alguskuupäevad on kodulehel avaldatud. Kursuse lõpukuupäev näitab mis kuupäevaks on toimunud kõik teoorialoengud ja seega ka seda, mis kuupäevast alates võib õpilane alustada kooli teooriaeksami tegemist (eeldusel, et loengutes on piisaval hulgal kohal käidud ja täidetud on muud tingimused teooriaeksamile pääsemiseks). Sõidutundidega võib alustada kohe peale avaloengu toimumist. Teoorialoengud toimuvad kursuse alguses määratud kuupäevadel ja kellaaegadel, sõidutunnid on individuaalsed ja lepitakse kokku õpilase ja õpetaja vahel. Koolituse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks peab õpilane saavutama kõik õppekavas määratud õpiväljundid ja läbima koolituse õppekavas ja asjassepuutuvates seadustes ja määrustes määratud koolituse osade minimaalsed mahud. Tunnistust ei väljastata, kui õpilane:

1) ei ole läbinud edukalt kas või üht osa kohustuslikust õppemahust
2) ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid
3) ei ole tasunud koolituse eest täies mahus

Küsi lisa!

Sulge vorm!
Teie ettevõte:
Teie nimi:
Kontaktandmed:
Küsimused ja kommentaarid: